Računalništvo – računalniška omrežja

Predmet Računalniška omrežja je namenjen učencem in učenkam 9. razreda.

Pri predmetu Računalniška omrežja bodo učenci spoznavali svet podatkovnih omrežij. Kakšni razvoj je bil potreben, da imamo danes internet, katere naprave skrbijo za prenose podatkov, kaj je IP naslov ter druge zanimive teme povezane z omrežji. Spoznali se bomo tudi z nekoliko naprednejšo uporabo urejanja besedil ter uglajeno zaključili z opisnim jezikom HTML in malenkostjo CSS-a.

Pouk bo potekal v računalniški učilnici.

 

učiteljica Ingrid Janežić