Računalništvo – multimedija

Predmet Multimedija je namenjen učencem in učenkam 8. razreda.

Pri tem predmetu bodo učenci iskali informacije po različnih medijih, se pobliže seznanili z multimedijsko računalniško predstavitvijo podatkov, z računalniško grafiko, zvokom, animacijo in z videom. Pouk bo potekal v računalniški učilnici.

Splošni cilji

  • Predstavitev informacije z različnimi mediji in kvalitetne izdelava multimedijske predstavitve.
  • Spoznavanje računalniške grafike in obdelava računalniških slik.
  • Spoznavanje različnih tehnik za obdelavo računalniške grafike.
  • Izdelovanje računalniške animacije.
  • Računalniška obdelava zvoka.
  • Spoznavanje zaščite avtorskih del in licenc, ki omogočajo varno rabo in objavo dokumentov v spletu.
  • Objava gradiv na spletu.

  učiteljica Ingrid Janežić