Računalništvo

Pri izbirnem predmetu računalništvo učenci spoznavajo računalniški način razmišljanja.

Preko zabavnih nalog in izzivov pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme, se seznanjajo s poenostavljanjem, pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema in razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje.

Večino časa učenci delajo s pomočjo brezplačnega programa Scratch. V njem pišejo preproste programe, ustvarjajo animacije in nezahtevne igrice.

S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega mišljenja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajne kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so osnova tako za delo z drugimi programi kot za razvoj kritičnega mišljenja in bodo učencem koristila pri drugih predmetih in v poznejšem življenju.