Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja

Vabilo, program in prijavnico na Regijsko usposabljanje strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol osrednjeslovenske regije za izvajanje programa »Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje«, ki bo 20.11. 2014 na naši šoli, najdete pod “Prihajajoči dogodki”.

Vabljeni!

_______________________  ___________________________

 

Projekt “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.”

   

Trajanje:    1. 11. 2013 – 31. 8. 2015

Naša šola je v projekt vključena kot ena izmed 13. osnovnih šol kot konzorcijskih partneric.

Naše sodelujoče šole so:OŠ Nove Fužine

OŠ Karla Destovnika Kajuha

OŠ Majde Vrhovnik

SŠ za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

 

Cilj projekta je zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem in preko tega prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja.

Aktivnosti:

–          učenje slovenščine kot drugega tujega jezika,

–          pomoč pri učenju ostalih učnih predmetov,

–          vključevanje otrok priseljencev v interesne in druge dejavnosti šole,

–          tečaji slovenščine za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik,

–          delavnice za starše in otroke,

–          usposabljaje za strokovne delavce,

–          priprava strokovnega gradiva.

 

Spletno stran projekta:  www.medkulturnost.si

 

 

Uvajalnica  za  učence priseljence

Zadnji tede v avgustu, ko si učenci navadnourejajo zanje šolske potrebščine za novo šolsko leto, drugi izkoristijo še zadnje dneve za dopust in lenarjenje, smo na naši šoli prvič organizirali uvajalnico za učence priseljence. Potekala je od ponedeljka 25. 8. do petka 29. 8. 2014. Udeležilo se je je 6 učencev, ki so v Slovenijo prišli iz Bosne. V letošnjem šolskem letu bodo obiskovali 2., 3., 4., 5. in 8. razred na Osnovni šoli Martina Krpana.

V tem času so se naučili prvih besed v slovenščini, se predstaviti, spoznali so značilnosti Slovenije, šolske prostore in učitelje. Od prvega dne, ko smo bili vsi še malo zadržani, smo se iz dneva v dan več naučili in zabavali.

Novega šolskega leta, novih sošolcev, prijateljev, učiteljic in celo domačih nalog se učenci zelo veselijo.

 

 

DSCN4034 DSCN4037 DSCN4040 DSCN4041 DSCN4045 DSCN4046 DSCN4050 DSCN4054 DSCN4055 DSCN4048