LLP

Projekt “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.”

 

Trajanje: 1. 11. 2013 – 31. 8. 2015

Naša šola je v projekt vključena kot ena izmed 13. osnovnih šol kot konzorcijskih partneric.

Naše sodelujoče šole so: OŠ Nove Fužine

OŠ Karla Destovnika Kajuha

OŠ Majde Vrhovnik

SŠ za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

 

Cilj projekta je zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem in preko tega prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja.

Aktivnosti:

– učenje slovenščine kot drugega tujega jezika,

– pomoč pri učenju ostalih učnih predmetov,

– vključevanje otrok priseljencev v interesne in druge dejavnosti

šole,

– tečaji slovenščine za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik,

– delavnice za starše in otroke,

– usposabljaje za strokovne delavce,

– priprava strokovnega gradiva.