Kulturna šola

CILJI:

 • spodbujati kulturno umetniške dejavnosti na šoli,
 • razvijati ljubiteljske kulturno umetniške  dejavnosti na šoli,
 • omogočati učencem dostopnost kulturnih vsebin in dogodkov na šoli in  v celotnem slovenskem kulturnem prostoru,
 • vključevati učence in mentorje na področju kulture v kulturno mrežo,
 • ustvarjati pogoje za medkulturni dialog,
 • vključevati učence in mentorje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru,
 • aktivno vključevati starše v kulturno dogajanje na šoli.

VSEBINE:

 • V TEM Š.L. BOMO SPROTI SPREMLJALI AKTUALNE DOGODKE NA TEMO KULTURNO UMETNIŠKIH DEJAVNOSTI,
 • SODELOVALI BOMO NA LITERARNIH, LIKOVNIH IN DRUGIH KULTURNO UMETNIŠKIH NATEČAJIH,
 • IZVAJALI BOMO VEČ PROJEKTOV IN INTERESNIH DEJAVNOSTI  S KULTURNO UMETNIŠKEGA PODROČJA ,
 • NA RAZLIČNIH PRIREDITVAH BOMO NASTOPALI S KRPANOVIM GLEDALIŠČEM,  Z OTROŠKIM IN MLADINSKIMPEVSKIM ZBOROM ter UČITELJSKIM  PEVSKIM ZBOROM.  UČENCI PRVE TRIADE SE BODO PREDSTAVILI NA PUSTNEM KARNEVALU,
 • IZDALI BOMO ŠOLSKO GLASILO,
 • DOGODKOM BOMO SPROTI SLEDILI IN VPISOVALI V TABELO DOGODKOV,
 • PRIJAVILI SE BOMO NA RAZPIS JSKD  ZA PODALJŠANJE NAZIVA KULTURNA ŠOLA IN PRIPRAVILI USTREZNO DOKUMENTACIJO.

 

TABELA načrtovanih  DOGODKOV

 

DOGODEK KDO DATUM ŠT. NAST. UČENCEV IZVAJALCI/MENTORJI
PRIREDITEV OB

SPREJEMU PRVOŠOLCEV

 

 

UČENCI-

UČENCEM

 

2. 9. 2019

 

20

 

Razredniki in vzgojiteljici,

devetošolci

ETM/ Živim ples, Diham ples diham ples

 

Vsi učenci 4.r  6. 9. in 17.9 2019 66 M. Pfeifer in razredničarke 4.r
 

Festival FOGU

 

KRPANOVO GLEDALIŠČE,

 

 

    Mojca Pfeifer, Janja Lamovšek
Festival Najdihojca KRPANOVO GLEDALIŠČE,

 

 

marec   Mojca Pfeifer, Janja Lamovšek
Festival igraj se z mano,

 

Učenke NUM-ples,

FLAVTICE

maj-junij   Mojca Pfeifer, Janja Lamovšek,

Andreja Zupančič

 

 

Gledališko popoldne, TLK KRPANOVO GLEDALIŠČE,

 

 

     
Šolske prireditve, valeta in proslave Učenci , učitelji , starši december, februar, junij   Aktivi
Novoletni bazar na Fužinah   december   Lamovšek, Pfeifer

 

 

Likovni natečaji   Vse šolsko leto   Razredniki, Maja Žura

 

Literarni natečaji   Vse šolsko leto   Razredniki
Šolsko glasilo Prispevki učencev junij   Mojca Štih Ferle,

Lane Vukadinović

 

Preglednico bomo sproti dopolnjevali z ustreznimi podatki.

 

Ureja in pripravlja: Mojca Pfeifer