FIT

CILJI:

  • Vključevanje gibalne dejavnosti v aktivnosti življenja in dela na šoli,
  • skrb za zdrav razvoj učencev,
  • ozaveščanje o prednostih redne gibalne dejavnosti in športne aktivnosti,
  • izobraževanje učiteljev o novih strategijah poučevanja, ki vključujejo gibanje učencev med učnim procesom in  s tem večjo aktivacijo njihovih miselnih procesov,
  • povečati motiviranost učencev za aktiven življenjski slog,
  • sodelovati s starši.

 

 

 

 

VSEBINE realiziramo skozi OBVEZNI in IZBIRNI PROGRAM DELA, KI  GA  BOMO IZVAJALI V TEM ŠOLSKEM letu:

 

DEJAVNOSTI VSEBINE DATUM IZVAJALCI
FIT pedagogika –strategija poučevanja Kako motivirati za učenje? preverjanje, utrjevanje po obravnavani učni snovi (večkrat letno),

hitre stimulacije (večkrat tedensko)

Učitelji in

skupina učiteljev vključenih v izobraževanje Fit pedagogika

 

FIT strokovno pripravljene in vodene vadbene ure Didaktično gibalne igre za razvoj NOG in MS Nekajkrat letno Učiteljice 1. triade in člani FIT skupine
Fit vadba po postajah, krožna vadba Didaktično gibalne igre za razvoj NOG in MS s tematsko vsebino najmanj 3x letno

Olimpijske igre, Pomagajmo Božičku, Pri Piki Nogavički, Zimske igre…

Učiteljice 1. triade in športni učitelji

in člani FIT skupine

ODMOR ZA SPROSTITEV Rekreativni odmor

Igre za sprostitev ali gibanje na prostem

Vsak dan, vse šolsko leto, vsi učenci šole Razredničarke 1. in 2. triade, učitelji 3. triade
Projekt  učimo za življenje (PUŽ) Svetovni dan mobilnosti

 

 

 

 

 

Svetovni dan hoje

 

 

 

 

 

Mednarodni dan strpnosti

 

 

Svetovni dan  zdravja .

 

 

 

 

Fit aktivni sprehod namesto uporabe avtobusnega prevoza

22. septembra

 

 

 

 

 

15. oktobra

 

 

 

 

 

16. novembra

 

 

 

7. aprila

 

 

 

 

 

 

Glede na dneve dejavnosti

1. triada: Varne peš poti

 

2. triada; 4.r   ETM- Diham ples

 

Peš do MUST na igrala-1.triada

 

 

Nosilci dejavnosti

1., 2., 3. Triade

Vključevanje vse šolsko leto

 

 

Različne dejavnosti na temo Dan zdravja

 

 

 

 

 

Gremo peš – vsi učenci šole

 

FIT IGRE V povezavi s  športnimi dnevi   1. in 2. triada
Koorelacija RaPš Gibalne igre, tedensko Projekt od 1. do 5. r
IZOBRAŽEVANJE

FIT pedagogika –strategija poučevanja

III. modul

Kako motivirati za učenje? 15. september in delavnice z učenci Skupina učiteljic:

Klavdija Grabar

Anka Japelj,

Anja Kocmur,

Maša Oplotnik,

Mojca Pfeifer,

Valentina Podlogar,,

Nevenka Šega,

Sanja Voje,

Katarina Zagoršak,

Andreja Zupančič

Aleksandra Zupančič

 

 Vodja: Mojca Pfeifer