FIT

CILJI:

  • Vključevati gibalne dejavnosti v aktivnosti življenja in dela na šoli,
  • skrbeti za zdrav razvoj naših učencev,
  • učence ozaveščati o prednostih redne gibalne dejavnosti in športne aktivnosti,
  • izobraževati učitelje o novih strategijah poučevanja, ki vključujejo gibanje med učnim procesom,
  • povečati motiviranost učencev za aktiven življenjski slog,
  • sodelovati s starši.

 

 

VSEBINE realiziramo skozi OBVEZNI in IZBIRNI PROGRAM DELA, KI  GA  BOMO IZVAJALI V TEM ŠOLSKEM letu:

 

DEJAVNOSTI VSEBINE DATUM IZVAJALCI
FIT pedagogika –strategija poučevanja Kako motivirati za učenje? preverjanje, utrjevanje po obravnavani učni snovi (večkrat letno),

hitre stimulacije (večkrat tedensko)

Učitelji in

skupina učiteljev vključenih v izobraževanje Fit pedagogika

 

FIT strokovno pripravljene in vodene vadbene ure Didaktično gibalne igre za razvoj NOG in MS Nekajkrat letno Učiteljice 1. triade in člani FIT skupine
Fit vadba po postajah, krožna vadba Didaktično gibalne igre za razvoj NOG in MS s tematsko vsebino najmanj 3x letno

Olimpijske igre, Pri Božičku, Zimske igre…

Učiteljice 1. triade in športni učitelji

in člani FIT skupine

ODMOR ZA SPROSTITEV Rekreativni odmor

Igre za sprostitev ali gibanje na prostem

Vsak dan, vse šolsko leto, vsi učenci šole Razredničarke 1. in 2. triade, učitelji 3. triade
Projekt  učimo za življenje (PUŽ) Svetovni dan mobilnosti

 

 

 

 

 

Svetovni dan hoje

 

 

 

 

 

Mednarodni dan strpnosti

 

 

Svetovni dan  zdravja .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fit aktivni sprehod namesto uporabe avtobusnega prevoza

22. septembra- obeležimo 17. 9. in 21. 9. 2019

 

 

 

 

15. oktobra

 

 

 

 

 

16. novembra

 

 

 

 

7. aprila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na druge dejavnosti:

 

1. triada: V šolo na drugačen način; peš po poteh okoli šole

 

2. triada; 4.r   ETM- Diham ples

 

Peš do MUST na igrala-1.triada

 

 

Nosilci dejavnosti

1., 2., 3. Triade

Vključevanje vse šolsko leto

 

 

Različne dejavnosti na temo Dan zdravja

 

 

 

 

 

1 triada Peš do gledališča

 

5.r ŠVN– do svetilnika, do bazena

4. r  peš na Kodeljevo

6. – 9. ŠD-

Peš na keglanje, plavanje, fitnes

 

 

FIT IGRE 31. Svetovni dan športa 31. maja 1. in 2. triada
Koorelacija RaPš

 

Gibalne igre, tedensko Projekt od 1.do 3.r
Obnovitveni seminar FDGI Oktober 2019 Učiteljice 1. In 2. triade  športni pedagogi.
FIT OPB FIT krožna vadba 1x mesečno Mirjana Srebot/Mojca Pfeifer
IZOBRAŽEVANJE

FIT pedagogika –strategija poučevanja

III. modul

Kako motivirati za učenje? 27. november in delavnice z evalvacijo v januarju Skupina učiteljic:

Tjaša Ferenc,

Anka Japelj,

Mateja Kacjan,

Anja Kocmur,

Maša Oplotnik,

Mojca Pfeifer,

Valentina Podlogar,

Mojca Štih Ferle,

Nevenka Šega,

Sanja Voje,

Katarina Zagoršak,

Andreja Zupančič

 

 

Vodja: Mojca Pfeifer