PRAVILA

PRAVILA PRI SODELOVANJU NA VIDOEKONFERENCAH

1. Videokonferenca je oblika pouka na daljavo in zanj veljajo vsa pravila, ki veljajo v šoli.
2. Prijaviti se je potrebno s pravim imenom in priimkom in ne vzdevkom.
3. Profilne slike imamo primerne.
4. Na videokonferenci smo ves čas vidni.
5. Na videokonferenci smo spodobno oblečeni.
6. Med videokonferenco ne pijemo in ne jemo.
7. Med videokonferenco je načeloma zvok vklopljen. Izklopimo ga, ko nas k temu pozove učitelj.
8. Če je možno, je učenec v prostoru sam, da je čim manj motečih dejavnikov.
9. Vsaka odsotnost se zabeleži v eAsistent in jo morajo starši opravičiti razredniku.

Barbara Žitnik Ternovec
ravnateljica

Ljubljana, 22. 10. 2020