Učna pomoč

Individualna in skupinska učna pomoč

Individualna in skupinska učna pomoč (ISP) je namenjena učencem, pri katerih se pojavljajo specifične in splošne učne težave.  Učna pomoč se izvaja po dogovoru izven pouka.

V šolskem letu 2019/2020 izvaja ISP:

Mirjana Srebot
1. razred
Mirjana Srebot
2. razred
Mirjana Srebot
3. razred
Petrina Faktor
4. razred
Petrina Faktor 5. razred
Katarina Kamnar učenci priseljenci
Lucija Šarc
SLJ (6.–9. razred)
Aleksandra Zupančič,

 Lane Vukadinović

TJA (5.–9. razred)
Roman Mržljak NAR, BIO,  KEM (6.–9. razred)
Tomaž Šumah MAT (6.–9. razred)

 

Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni pouk (DOP) je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Pomoč pri DOP  lahko poiščejo tudi učenci, ki so bili odsotni pri pouku.

V vseh razredih 1. in 2. triletja bomo organizirali dopolnilni in dodatni pouk, in sicer 0,5 ure na teden. Izvajali ga bodo razredni učitelji. Dopolnilni pouk angleščine v 4. raz. bo vodila Andreja Zupančič. Učenci se bodo vključevali glede na potrebe.

V 3. triletju bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk po predmetnih področjih.

Učitelj/-ica Predmet Razred
Mojca Štih Ferle SLJ 6.–9.
Aleksandra Zupančič TJA 7., 9.
Lane Vukadinović TJA 5., 6., 8.
Valentina Podlogar FIZ, MAT   8.–9.
Tomaž Šumah MAT   6.–9.

 

Ure slovenščine za učence priseljence

Mojca Štih Ferle: 6.-9. razred