Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba nudi pomoč in podporo učencem, učiteljem in staršem. Deluje na  različnih področjih šolskega življenja:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska klima, kultura, vzgoja in red,
  • telesni, osebni in socialni razvoj otroka
  • socialno-ekonomske stiske,
  • poklicna orientacija,
  • učenci s posebnimi potrebami.

Na svetovalno službo se lahko obrnejo vsi, ki potrebujejo pomoč, iščejo informacije ali si želijo biti še bolj uspešni.
Zaželeno je, da se starši za sestanek dogovorite po telefonu.

Pokličete lahko svetovalni delavki Iris Kravanja Šorli in Tatjano Božič Geč.