Šolska shema

Tudi v šol. letu 2018 / 19 smo vključeni v projekt Šolske sheme sadja in zelenjave ter Šolsko shemo mleka in mlečnih izdelkov. V oba projekta so vključeni vsi učenci šole.

NAČRT RAZDELJEVANJA SADJA IN ZELENJAVE

Učenci prve in del druge triade (4, 5. razred) malicajo v prvem glavnem odmoru, zato bodo sadje oziroma zelenjavo dobili v drugem glavnem odmoru 10.15 izven redne malice. Po živila pridejo dežurni učenci.

Učeni tretje triade (6. – 9.razred) malicajo drugi glavni odmor. Sadje in zelenjavo bodo imeli na voljo od prihoda v šolo do njihovega drugega odmora v kuhinji oziroma v jedilnici. Tudi za njih velja, da sadje in zelenjava niso sestavni del malic.

NAČRT RAZDELJEVANJA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV

Mleko in izdelke iz Šolske sheme bomo razdeljevali ob sredah pred obema malicami. Učenci prve in druge triade bodo mleko dobili v učilnice, učenci tretje triade pa si bodo z mlekom in izdelki postregli pred pričetkom pouka v kuhinji ali jedilnici.

SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI

Učenci prve triade se bodo v okviru pouka pogovarjali o zdravi prehrani, o pomenu rednega vključevanja sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov v svojo prehrano. Izdelovali bodo plakate na dano temo.

Tudi v ostalih oddelkih bodo v okviru pouka, na razrednih urah potekali pogovori o živilih Šolske sheme. Na nižji stopnji v okviru predmeta RaP prehrana, ki vsebuje vsebine s področja prehrane bo večji poudarek na rednem uživanju različnega sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. Učenci bodo spoznavali pot hrane od semena do mize. Več ur bomo sadju in zelenjavi posvetili pri urah biologije, gospodinjstva, SPH, NPH, kjer bomo teorijo prenesli tudi v prakso. Učenci bodo pripravljali različne jedi, iz sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.

Učenci bodo sodelovali pri sajenju, saditvi zelenjave na šolskem Eko vrtu in spoznavali sadje v domačem sadovnjaku.

Razdeljevali bomo upravičene vrste svežega sadja in zelenjave. Pri razdeljevanju mleka in izdelkov pa prevladovalo mleko, predvsem zato, ker ugotavljamo, da le tega učenci zaužijejo premalo. Pri nabavi živil bomo vključevali tudi lokalne pridelovalce.

Učenci bodo pri urah gospodinjstva izdelali plakate o naši vključenosti v oba projekta.

Med letom bomo v spremljevalne dejavnosti in promocijske aktivnosti vključili tudi lokalne pridelovalce glede na njihove ponudbe.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.