Nemščina 2

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA V 8. RAZREDU                                  

Auf Deutsch, bitte!

 

Obvezni izbirni predmet Nemščina je triletni predmet v osnovni šoli.

 

 

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja imajo tuji jeziki čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo oddaljenih Nemcev ter Švicarjev. Znanje nemščine omogoča boljše možnosti zaposlovanja ne samo v Sloveniji temveč tudi na evropskem trgu dela, (pri večini razpisanih delovnih mestih imajo prednost kandidati, ki obvladajo več tujih jezikov).

 

 

Potek pouka

Izbirni predmet nemščina poteka dvakrat na teden po eno šolsko uro. Preko pogovora, branja in poslušanja besedil širijo svoje besedišče in prepoznavajo ter uporabljajo različne jezikovne strukture. Pri pouku spoznavajo tudi nemško književnost in tekmujejo v branju za bralno značko.

 

Vsebine v 8. razredu

 

 • Opisovanje oseb
 • Poklici
 • Prostori in pohištvo, naloge v gospodinjstvu
 • Čas: ure, dnevi, deli dneva, letni čas, koledar
 • Moj delavnik
 • Prometna sredstva, podajanje preprost opis poti
 • Pisanje vabil
 • Dajati nasvete
 • Vreme
 • Rojstni dan
 • Oblačila
 • Počitnice

 

 

Splošni cilji obveznega izbirnega predmeta Nemščina

Zgodnje učenje tujih jezikov pomaga razviti samozavest, izgubiti strah pred govorjenjem pred drugimi, poveča zmožnosti koncentracije in izboljšuje slušno razumevanje. Bolje razvijemo svoje osebnostne kvalitete, toleranco in družabnost.

 

Znanje jezika je potrebno graditi temeljito. Ker se veliko učencev z nemščino sreča tudi v nadaljnjem šolanju, je priporočljivo, da izbirni predmet obiskujejo tri leta.

Do zdaj je večina učencev, ki je izbrala nemščino kot izbirni predmet nadaljevala pouk nemščine tudi v 8. in 9. razredu. Učenci, ki bodo uspešno zaključili triletno učenje nemščine kot obveznega izbirnega predmeta, bodo v gimnazijah lahko nadaljevali z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

 

Aleksandra Zupančič, učiteljica angleščine in nemščine