Logika

Izbirni predmet logika je namenjen učenkam in učencem 7., 8. in 9. razreda.

Logika kot veda preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja. Pri predmetu bomo načine sklepanja spoznavali preko logičnih nalog, ki jih nekateri učenci že srečujejo na tekmovanjih iz logike (vitezi in oprode, svet Tarskega…). Predmeta se lahko udeležijo tudi učenci, ki nimajo predznanja.

Naučili se bomo analizirati resničnost sestavljenih izjav, uporabljati ustrezno sklepanje in se izražati nedvoumno. Pozornost bomo namenili pazljivi rabi jezika in izogibanju pogostih logičnih napak. Učenci bodo pri tem vadili vztrajno in sistematično delo ter se naučili prepoznavati slabo pojasnjevanje, kar jim bo koristilo pri razvijanju kritičnega mišljenja.