EKSKURZIJA NA DOLENJSKO – 6. R

Vsebina: Družbeno-geografske  značilnosti Dolenjskega podolja, Novomeške pokrajine in Suhe krajine ter poselitev in vloga tega prostora v preteklosti, terenske vaje

Smer: Ljubljana – Bogenšperk – Novo mesto  – Ljubljana

Spremljevalci: Maja Marolt, Mojca Štih Ferle, Valentina Podlogar, Davorin Šket

 

Program:

Zbor ob 7:40, odhod izpred garaž ob 8.00

Ogled zbirke na gradu Bogenšperk.

Ogled  Dolenjskega muzeja v Novem mestu, ogled filma in delavnica situlske umetnosti.

Terenske vaje v Novem mestu.

Vožnja proti Straži in dalje po dolini Krke proti Ljubljani.

Povratek: predvidoma okrog 17.30.

 

 Vstopnine:

  • 3,30 €   – voden ogled gradu Bogenšperk (z delovnimi listi)
  • 1,5 €   – ogled filma o Novem mestu
  • 3,5 €   – voden ogled arheološke zbirke Dolenjskega muzeja (z delovnimi listi)
  • 2,5 €   – delavnica Situlska umetnost

 

Denarja za vstopnine ne nosijo s seboj, saj bo šola te zneske obračunala  pri naslednji položnici. Vse dejavnosti vodijo kustosi v muzejih. Zjutraj bodo dobili malico za sabo, vzamejo pa naj še dodatno malico, saj se vrnemo dokaj pozno.

 

Učenci potrebujejo pisala, trdo podlago za pisanje (ali mapo), list za zapiske in karto Slovenije (tisto iz 5. r), za terenske vaje pa še list, na katerem je narisana tabela, ki jo bodo izpolnjevali pri terenskem delu.

 

Iz vsebin izhajajo tudi cilji, ki so zapisani v učnih načrtih za geo in zgo. Glede na to bodo vsebine (na učnih in delovnih listih), povezane z omenjenimi ciji, tudi preverjene in ocenjevane v sklopu pisnega ocenjevanja pri ZGO (tisto, kar se nanaša na zgodovino).

 

 

Natančnejša navodila so dobili pri GEO in ZGO ter jih bodo še tekom ekskurzije.

 

 

Vodja ekskurzije: Maja Marolt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.