Ekskurzija 6. razred

Spoštovani starši!

Ekskurzija je ena od mnogih oblik dela, s pomočjo katere učenci aktivneje spoznavajo vsebine, načrtovane v učnih načrtih večih predmetov, zato so interdisciplinarne.

Učenci 6. razreda se bodo v sredo, 6. maja 2015, udeležili ekskurzije v Primorski svet Slovenije.

Relacija:    Ljubljana – koper – Piran – Ljubljana

 Vsebine ekskurzije:

 • Dinarska pokrajina in Primorska pokrajina– naravnogeografski in družbenogeografski oris.
 • tradicija pomorstva in ribolova, pomen morja.
 • pristaniške dejavnosti na primeru Luke Koper.
 • sredozemski tip mesta – kartiranje (terensko delo).
 • območje italijanske narodne manjšine.
 • zgodovina krajev in njihove naravne ter kulturno – zgodovinske znamenitosti.

Iz vsebin izhajajo tudi cilji, zapisani v učnih načrtih za geografijo in zgodovino oz. druga predmetna področja in se realizirajo na ekskurziji. Iz tega sledi, da so ti cilji tudi preverjani in ocenjevani.

Ocenjevano bo:

 • zapiski in izpolnjeni delovni listi, ki jih učenci rešujejo na podlagi razlage učiteljice in vodnikov po muzejih (ti morajo biti glede na vsebine nato vstavljeni v zvezek za ZGO in zvezek za GEO).
 • na ekskurziji obravnavane vsebine – pisno.

Učenci so dobili vsa navodila pri pouku zgodovine. Delovne liste, ki jim bodo omogočili lažje spremljanje vsebin ekskurzije in usvajanje ciljev učnih vsebin, bodo dobili na ekskurziji.

Ljubljana,  24. april 2015                                                         Učiteljici:

Zdenka Schauer                                                                                                                       Nevenka Šega

 EKSKURZIJA  6. RAZRED – Primorski svet Slovenije

Potek:

Zbor pred » garažami – Preglov trg«:  6. 50

Odhod  7. 00

Predviden prihod  – »garaže – Preglov trg«:  okrog 16. 15

Potrebuješ:   ročna karta Slovenije, pisalo, trda podlaga, blok ali zvezek za dodatne zapiske – opažanja, predavanja, razlage…, primerna obleka in obutev, po potrebi poleg šolske še dodatna malica za čas opoldanskega odmora – prosti čas.

Ogledi in vstopnine:   

 • Luka Koper – 1, 00 €
 • Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran – 3, 00 €
 • Muzej podvodnih dejavnosti Piran – 2, 50 €                          
 •    Plačilo skupaj:    6, 50 €.                                      
 • Prevoz po izračunu.

Vse plačilo bo po položnici.         

NAVODILA ZA DELO NA TERENU

►  na poti pozorno opazuj pokrajino in spremljaj potek poti na karti.

►  prisluhni razlagam na poti, v muzejih in na terenu.

►  sproti izpolnjuj delovne liste in priloženo nemo karto, delaj zapiske razlag in

zapisuj tudi svoja opažanja, ugotovitve… – potreboval-a boš pri preverjanju – ocenjevanju.

►  ves čas upoštevaj navodila učiteljev in vodnikov.

►  v Luki Koper ob ogledu izpolnjuješ delovne liste.

►  v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere Piran narediš kratke zapiske o posameznih zbirkah.

►  v Muzeju podvodnih dejavnosti Piran izpolniš delovni list.

►  v Piranu opazuj arhitekturo primorskega – sredozemskega mesta, rešuj delovne liste.

►  z opazovanjem kartiraš (vnos določenih podatkov na karto) kulturno-zgodovinske znamenitosti in posebnosti Pirana. Karta Pirana je priložena delovnim listom.

DELOVNI  LISTI  in  ZAPISKI    :

delovne liste, ki si jih reševal-a na poti in na terenu oddaš takoj po zaključku ekskurzije.

zapiski ti bodo v pomoč pri učenju in ponavljanju vsebin za ocenjevanje znanja.

Zapiske delaj ločeno – za ZGO piši na en list in za GEO na drugi list.

 • ZGO:  – vse, kar je povezano s preteklostjo – zgodovino nekega kraja         – za muzejske zbirke Muzeja »Sergej Mašera« vpisuješ na delovni list.
 •  – za zbirko v Muzeju podvodnih dejavnosti Piran vpisuješ na delovni list (dobiš ga v muzeju).

– liste svojih zapiskov za ZGO  prilepi v zvezek za ZGO.

 • GEO:  – vse, kar je povezano z geografskimi vsebinami ( naravnogeografske značilnosti pokrajine, naselja, gospodarstvo, promet, turizem…).

– za Luko Koper vpisuješ na delovne liste.

–  liste svojih zapiskov za GEO  prilepi v zvezek za GEO.

 • V zvezek za ZGO in GEO napiši naslov Ekskurzija v Primorski svet – 6. 5. 2015 in vstavi zapiske. Lahko dodaš tudi slikovni material, ki je povezan z vsebinami.

 

Zvezka uredi do torka, 12. 5. 2014, ko ju oddaš v pregled!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.