Preventivno izobraževalne prometne delavnice

Ob dnevu otroka smo s pomočjo moderatorjev zavoda Varna pot izvedli preventivne delavnice za večjo varnost na cesti.

4 PROMETNA DETELJICA  v 3. razredu

Z didaktičnimi igrami, animacijami in demonstracijami smo  učencem predstavili različne vloge, ki jih imajo v prometu kot potniki, pešci, kolesarji in »učitelji« svojih staršev.

JU3 NA CESTI v 4. razredu

Učenci so skozi igro, diskusijo in simulacijo spoznavali pomembnost odgovornega ravnanja v prometu – upoštevanja pravil, uporabe zaščitnih sredstev, zbranosti in strpnosti v prometu.

5 X STOP JE COOL v 8. razredu

Z odpiranjem aktualnih tem smo osmošolce spodbujali k oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne varnosti. Vrstnica, ki je doživela hudo prometno nesrečo, je predstavila svojo življenjsko zgodbo. Pogledali so si nekaj poučnih filmov na temo »Mladi in promet« s komentarji strokovnjaka za prometno varnost.