Naši prvošolčki prvič v šoli

Prvošolčki so se ob 10. uri zbrali v jedilnici in skupaj s starši prisluhnili spodbudnim besedam gospe ravnateljice Barbare Žitnik Ternovec.

Sledil je kulturni program lanskih prvošolcev. 2. a se je predstavil s pesmijo Pobelelo pole, 2. b je zaigral in zapel o bobenčku, 2. c pa je vesele zaplesal ob skladbi o mačku Muriju.

Vsi drugošolci so zapeli šolsko himno.

Nato so devetošolci podelili našim najmlajšim rutke, učiteljice pa so jih pospremile v razrede, kjer so prisluhnili pravljici in pomalicali.

Staršem sta medtem spregovorila policist in gospa ravnateljica.

Prvošolčki so se razveselili darilnih slikanic PESMI IZ RIMOGOJNICE, ki jim jih je v okviru projekta Ljubljana bere podelila Mestna občina Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem.