9r TD – Vozila po klančini

Učenci 9. razredov, so danes pokazali kaj so si v teh letih zapomnili o obdelavi lesa. Po vzoru ameriških tekmovanj imenovanih “pinewood derbi”  so iz neobdelanih lesenih kvadrov izdelovali vozila, ter jih nato tudi preizkusili na klančini.