ČISTILNA AKCIJA OKOLICE ŠOLE

V četrtek, 20. 4. 2017, v času 3. šolske ure, smo izvedli čistilno akcijo okolice naše šole in šolskega okoliša. To je bil eden od načinov, na katerega smo obeležili Dan Zemlje, ki je bil v soboto, 22. 4. 2017. V čistilni akciji okolice šole so sodelovali vsi učenci naše šole, skupaj z učitelji in učiteljicami. Pobrali smo odpadke, ki so se nabrali na šolskem igrišču, na parkiriščih, ob cestah in pločnikih šolskega okoliša. Učenci so bili za čiščenje okolice izredno  motivirani, med čiščenjem pa delovni. Vsakodnevno poučevanje in učenje sicer veliko pripomore k dejstvu, da učenci že veliko vedo o ločevanju odpadkov, kljub temu pa so ta dan svoje znanje lahko obnovili in ga nadgradili. S čistilno akcijo smo učence ozavestili o pomembnosti skrbi za čisto okolje, kot pogoju za kvalitetno in zdravo življenje vsakega posameznika.