DAN ZEMLJE

Vsako leto nas 22. april spomni na našo ljubo »Mati Zemljo«. Od 1990 je to praznik na vsej Zemljini obli. Tako kot na začetku, je pri tem tudi danes najbolj aktivna civilna iniciativa, ki si prizadeva za ohranjanje naravnega okolja in trajnostni razvoj. S to mislijo smo na šoli pripravili razstavo, s katero želimo opomniti, kakšno bogastvo nam Zemlja nudi in opozoriti na posledice našega ravnanje z njim. Postavljamo tudi vprašanje o rešitvi problemov.
UČENCI, ZAPIŠITE SVOJA RAZMIŠLJANJA IN IDEJE. Zbiramo jih v škatli ob razstavi.