ID MISELNI OREHI za 2. in 3. razred – DELAVNICA OPTIČNIH PREVAR

V okviru interesne dejavnosti MISELNI OREHI za učence 2. in 3. razreda, smo poleg nalog iz naravoslovne lingvistike, logičnih matematičnih nalog, naravoslovnih poskusov … v decembru 2016 izvedli tudi sklop delavnic na temo OPTIČNIH PREVAR. Spoznali smo vrsto optičnih prevar, v katerih sodelujejo posameznikovi možgani in oči. Med njimi je tudi PERSISTENCA VIDA,  človekova lastnost zaznavanja, zaradi katere možgani zaporedje sicer statičnih sličic lahko zaznajo kot gibanje.

Ker so učencem animirani filmi blizu, so tako najprej spoznali 2 obliki preprostih animacij – TAUMATROP (dve ločeni sliki vsaka na svoji strani istega kartončka, ki sta se ob vrtenju navidez združili) in »FLIP BOOK«, knjižico, na robove katere narišemo zaporedne slike animacije. Ko z risanjem končamo, knjižico “na hitro” prelistamo in posamezne sličice dobijo učinek gibanja.

Učenci so izkazali veliko zanimanje za izbrano temo, zato smo se odločili, da gremo še korak naprej. Izdelali smo animiran film v STOP MOTION tehniki. Formirali smo štiri manjše skupine učencev, ki so: zasnovali zgodbo, izdelali scenarij, snemalno knjigo, oblikovali junake in sceno. Sledilo je animiranje, pri čemer smo gibanje vsakega od junakov “ustvarili” z majhnimi gibi. Vsak gib smo posneli s fotoaparatom na učiteljičinem mobilnem telefonu.

Obilo užitkov ob ogledu Vam želimo!

Učenci 2. in 3. razreda, ki obiskujejo interesno dejavnost Miselni orehi z mentorico Anjo Janežič