ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

V petek, 21. 10. 2016, smo zaključili s prvo zbiralno akcijo papirja. V njej smo zbrali 3320 kg papirja.

Razredi z največjo količino zbranega papirja so (razporejeni glede na količino zbranega papirja): 4. B, 6. A in 3. A – razred.

Vsem učencem, staršem, pedagoškim delavcem in drugim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in Vas vabimo k sodelovanju tudi v prihodnjih zbiralnih akcijah.

Pravkar izvedena zbiralna akcija je imela tako ekološki kot tudi dobrodelni namen. V okviru projekta Star papir zbiram, prijatelja podpiram, ki poteka v okviru programa Ekošola kot način življenja, smo 10 % izkupička, pridobljenega z zbiralno akcijo, nakazali Fundaciji Pisma srca, ki zagotavlja štipendije socialno ogroženim otrokom oziroma mladini.