VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

Spoštovani starši,

vpis v 1. razred za šolsko leto 2016/17 bo v sredo, 10. 2. 2016 in v četrtek, 11. 2. 2016 od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00 v prostorih šolske svetovalne službe. Vpisujemo otroke rojene leta 2010. Na vpis prinesite s seboj svoj osebni dokument in podatke o bodočem prvošolcu (ime, priimek, rojstni datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, EMŠO).

Več informacij lahko dobite pri svetovalni delavki Tatjani Božič Geč, po telefonu: 01 520 86 46, 01 520 86 40 ali e-pošti: tajnistvo@os-mk.si

VABLJENI NA VPIS!