Sprememba Odloka o začasnih ukrepih

Spoštovani,

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/22 z dne 4. 3. 2022 je objavljen Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Spremenjen odlok začne veljati v
soboto, 5. 3. 2022.

Na področju vzgoje in izobraževanja je spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih
mask. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence ni več obvezna
ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne
maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri
izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu.

Pri dejavnostih izven šolskih prostorov se še vedno upošteva ukrepe, ki veljajo na kraju
izvedbe dejavnosti.