TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

Tudi v tem šolskem letu bo organizirano tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
Šolsko tekmovanje bo 16. oktobra 2015. Tekmujejo lahko učenci od 6. do 9. razreda.
Priprava na tekmovanje bo potekala enkrat tedensko po dogovoru med učenci in šolsko svetovalno delavko Tatjano Božič Geč.
Prijava na tekmovanje je možna vsak dan pred poukom ali med glavnim odmorom v šolski svetovalni službi, do 10. 9. 2015.

Vabljeni!