JEZIKAJMO NA BLEDU

Včeraj, 14. 5.,  seje 13 učencev skupaj z mentoricama Mojco Štih Ferle in Majdo Ilc Hussein udeležilo prireditve JEZIKAJMO na Bledu. Predstavili so povzetke zgodbe o Martinu Krpanu v svojih maternih jezikih in pesem o kruhu in poželi velik aplavz. Čestitamo!

DSCN1108 DSCN1137 DSCN1181