Obvezni izbirni predmeti za naslednje šolsko leto

Spoštovani starši učencev 6., 7. in 8. razredov!

Preko eAsitenta je odprto rangiranje za IZBIRNE PREDMETE za NASLEDNJE ŠOLSKO LETO, do ponedeljka, 18. 5. 2015. Če eAsistenta nimate, lahko pridejo učenci po obrazec v tajništvo.

Vsak učenec mora imeti 2 uri izbirnih predmetov. Edino tuji jezik je 2 uri na teden in je tako dovolj le en predmet. Učenci lahko izberejo tudi 3 predmete, vendar z vašim soglasjem. Če pa želite uveljavljati glasbeno šolo, je potrebno na začetku šolskega leta prinesti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo in nas že sedaj obvestiti o tem.