COMENIUS – 1. DELOVNO SREČANJE

Od septembra 2011 do junija 2013 sodeluje naša šola v projektu COMENIUS z naslovom Sejanje semen za prihodnost. Naši šolski partnerji prihajajo iz Francije, Irske, Madžarske in Nemčije. V času od 10. do 13. 11. 2011 smo imeli čast, da je našo šolo obiskalo 21 učiteljev iz omenjenih držav. V ta namen so učenci pod mentorstvom učiteljev okrasili šolo in pripravili predstavitev Slovenije, Ljubljane in naše šole. Goste smo pogostili in jim razkazali šolske prostore in vrt. V spremljevalnem programu so si gostje ogledali Ljubljano, Bled, Vrbo in slap Peričnik. Na delovnem sestanku smo z njimi izmenjali dragocene izkušnje in ideje za nadaljnje delo. Učenci naše šole so od gostov dobili škatle presenečenja, v katerih so bili značilni predmeti posameznih držav.