PREDAVANJE O KRMLJENJU PTIC

 

Danes smo imeli pri naravoslovju in tehniki predavanje o pticah. Obiskali sta nas vodnici gospe Mateja Mavec in Zlata Vahčič iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic.
Prinesli sta različna ptičja peresa. Največje je bilo orlovo, ki je bilo črno-bele barve. Pokazali sta nam še pero od kanje, šoje, goloba,    vrabca, …. Peresa so bila različnih barv in velikosti. Ogledali smo si slike ptic, ki živijo v Sloveniji. Na njih smo videli: čižka, vrabca, sinico, taščico, škorca, brinovko, goloba, šmarnico, vodomca in še nekatere druge. Povedali sta nam, kako za njih skrbimo, s čim jih hranimo, kdaj in kako jih opazujemo. Ptice hranimo z raznimi semeni, orehi, lešniki, z jabolki, …. Jeseni, pozimi in na začetku pomladi jim ne dajemo kruha. Če bi to storili, bi se jim želodčki napihnili in jim počili. Tako bi ptice poginile. Najlažje jih opazujemo, če imamo ptičjo hišico. Nasujemo jim semena in počakamo, da priletijo po hrano. Ne smemo se premikati, zato da jih ne preplašimo. Ptičje hišice moramo redno čistiti. Pticam moramo dati tudi napajalnik z vodo, da pijejo in se okopajo.
Opazujemo jih lahko tudi v naravi. Da jih bolje vidimo, potrebujemo daljnogled. Vodnici sta nam podarili še plakate o pticah. Na koncu smo si vsi skupaj od blizu ogledali peresa in jih lahko prijeli.
Učna ura o pticah je bila zanimiva in poučna. Izvedeli smo veliko zanimivega o njih.
INA RIHTAR, 5. A