ZAHVALA

Spoštovani  starši!

Na včerajšnji prireditvi so naši učenci prikazali le del svoje ustvarjalnosti in nadarjenosti, vendar so prostor napolnili z otroško energijo in pozitivnimi sporočili, ki sodijo v ta prednovoletni čas.

Prireditev smo pripravili tudi v sodelovanju s šolskim skladom, saj vse več učencev potrebuje tudi pomoč. Z vašimi prostovoljnimi prispevki smo obogatili naš šolski sklad za 330,00 €, za kar se vam najlepše zahvaljujemo.