VABILO K SODELOVANJU PRI PROJEKTU ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

VABILO K SODELOVANJU PRI PROJEKTU ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Vabimo vse učence od 6. do 9. razreda, da se vključijo v projekt Zdrav življenjski slog. Cilj projekta je navajanje otrok na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne športne aktivnosti.

Ponujamo vam priložnost druženja s sošolci in sodelovanje v različnih športnih dejavnostih (nogomet, košarka, hokej, rokomet…).

Termini:

6. in 7. razred: sreda 15.25-16.15, četrtek 14.35-15.25

8. in 9. razred: ponedeljek 14.35-15.25 in torek 15.25-16.15

Program izvaja učiteljica športne vzgoje Katja Zibelnik.

Učence, ki se želijo pridružiti naprošam, da to sporočijo svoji razredničarki.