SLOVENSKI LJUDSKI PLESI

V letošnjem šolskem letu začenjamo z novi krožkom Slovenski ljudski plesi, kjer se bomo naučili tradicionalne plese iz vseh koncev Slovenije, kot so Ob bistrem potoku je mlin, Bela, bela lilija, Rdeče češnje, Krajcpolka, Zibenšrit, Lepa Anka …

Vse plesalce 1. triade vabim na ples v ponedeljkih 6. uro (12.55 – 13.40), vse plsalce 4. in 5. razreda pa v petkih 6. uro.

Plesni pozdrav,

mentorica Anja Kocmur