Obvestilo

Organizacija pouka v ponedeljek, 12. 5. 2014

NPZ – FIZ , 9. razred

NPZ – TJA, 6. razred

6. a in 6. b

Prvi dve uri je NPZ – TJA do 9. 30, nato učenci počakajo v razredu do malice z učiteljem, pri katerem so pisali NPZ – TJA. Po malici nadaljujejo pouk po urniku.

7. a

Prvi dve uri imajo ŠPO pri učiteljici Marti Lenarčič in Eriki Trnovec. Po malici nadaljujejo pouk po urniku.

8. a in 8. b

URA RAZRED UČITELJ RAZRED
1. 8. b ZDENKA SCHAUER SLJ – MOJCA ŠTIH FERLE
1. 8. a NEVENKA ŠEGA SLJ – MATEJA KACJAN
2. 8. b NEVENKA ŠEGA SLJ – MATEJA KACJAN
2. 8. a ZDENKA SCHAUER SLJ – MOJCA ŠTIH FERLE

 

Po malici nadaljujejo pouk po urniku.

9. a in 9. b

Prvi dve uri je NPZ – FIZ do 9. 30, nato učenci počakajo v razredu do malice z učiteljem, pri katerem so pisali NPZ – FIZ. Po malici nadaljujejo pouk po urniku.