Obvestilo

Organizacija pouka v četrtek, 8. 5. 2014

NPZ – SLJ

6. a in 6. b

Prvi dve uri je NPZ – SLJ do 9. 30, nato učenci počakajo v razredu do malice z učiteljem, pri katerem so pisali NPZ – SLJ. Po malici nadaljujejo pouk po urniku ali imajo nadomeščanja do konca 4. ure. Po kosilu se zberejo pred šolo in se v spremstvu učiteljev:  Iris Kravanja Šorli, Romana Mržljaka in Katarine Kamnar odpravijo v Hišo eksperimentov.

7. a

Prvi dve uri imajo DKE pri učiteljici Zdenki Schauer, v učilnici učiteljice Mojce Štih Ferle. Po malici nadaljujejo pouk po urniki ali imajo nadomeščanja.

8. a in 8. b

URA SKUPINA ALI RAZRED UČITELJ RAZRED
1. ČAKAJOČI MIHA KOČAR TEHNIKA
1. 2. SKUPINA MATEJA KACJAN SLJ – MATEJA KACJAN
2. 8. a MATEJA KACJAN SLJ – MATEJA KACJAN
2. 8. b JASNA OSTANEK TEHNIKA

 

9. a in 9. b

Prvi dve uri je NPZ – SLJ do 9. 30, nato imajo učenci malico in po malici nadaljujejo z naravoslovnim dnevom: Fizikalna merjenja z učiteljico Valentino Podlogar in učiteljem Tomažem Šumahom v učilnicah matematike in fizike. Dejavnost se zaključi po 6. šolski uri.