Matematično tekmovanje

Tekmovanja Kenguru se lahko udeležijo vsi učenci, ki to želijo. DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole.

Za šolsko leto 2013/2014 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,50 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Če se vaš otrok tekmovanja udeleži se bo znesek poravnal na naslednji položnici.

Tekmovanje za učence od 1. do 9. razreda bo v četrtek, 20. 3. 2014.