Šolski in območni parlament

 

V torek, 14. 01. 2014 smo v šoli izvedli Šolski otroški parlament. Udeležili so se ga vsi predstavniki učencev od 4. do 9. razreda, nekateri učitelji, šolski svetovalni delavki in ravnateljica.

Na Šolskem otroškem parlamentu smo razpravljali o razmerah v sodobni družbi in navezali problematiko na družino, šolo, vrstnike in prosti čas ter popestrili dogajanje z debato na debatno temo »Pisanje domačih nalog je brez veze«. Debate so se udeležili učenci Jakob Pelicon, Roman Maj Mikanovič in Matic Tomaževič, na učiteljski strani pa Nevenka Šega, Lane Vukadinović Slapar in Roman Mržljak.

V petek, 31. 01. 2014, smo se udeležili Območnega parlamenta v Kranjski Gori, kljub hudim zimskim razmeram. Našo šolo so zastopali Jakob Pelicon, Roman Maj Mikanovič in Matic Tomaževič.

Skupaj z predstavniki drugih osnovnih šol smo poglobili razpravo o razmerah v družbi.. Delo je potekalo v delavnicah in v obliki razprave. Sprejeli smo sklepe, ki jih bomo predstavili učencem v šoli in predstavnikom, ki se bodo udeležili Mestnega parlamenta v Ljubljani.