NEVARNA UPORABA PIROTEHNIKE

V mesecu decembru je policist – vodja okoliša, Samo Gorta, učence naše šole informiral o nevarnosti uporabe pirotehnike.

Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da pirotehničnih izdelkov ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 14 let.  

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 2. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Pirotehnične izdelke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, naj uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

Policisti je učence opozoril na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo