Projekt “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.”

   

Trajanje:    1. 11. 2013 – 31. 8. 2015

Naša šola je v projekt vključena kot ena izmed 13. osnovnih šol kot konzorcijskih partneric.

Naše sodelujoče šole so:OŠ Nove Fužine

                                       OŠ Karla Destovnika Kajuha

                                       OŠ Majde Vrhovnik

                                       SŠ za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

 

Cilj projekta je zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem in preko tega prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja.

Aktivnosti:

–          učenje slovenščine kot drugega tujega jezika,

–          pomoč pri učenju ostalih učnih predmetov,

–          vključevanje otrok priseljencev v interesne in druge dejavnosti šole,

–          tečaji slovenščine za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik,

–          delavnice za starše in otroke,

–          usposabljaje za strokovne delavce,

–          priprava strokovnega gradiva.