Krpanovo gledališče

Vaja Krpanovega gledališča za gledališko igro Prepir v semaforju bo v ponedeljek, 2. 9. 2013 ob 7.30 v veliki telovadnici. Ob 10. uri bomo nastopili za naše prvošolce. Prosim, da se vaje zagotovo udeležite in ponovite tekst.

                                                  Mentorice