Šolsko tekmovanje iz znanja geografije

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije se je z današnjim pisnim delom zaključilo. Žal ugotavljamo, da se je drugega dela, od štirinajstih tekmovalcev na terenskem delu, ki je bil po rezultatih dokaj uspešen, udeležilo le sedem učencev. Glede na to imamo po pravilniku možnost, da le dva učenca prejmeta bronasto priznanje in da se območnega tekmovanja udeleži le en učenec. V prihodnje naj velja, da je začeto delo dobro tudi dokončati, saj le tako pripomoremo k skupnim uspehom. Zahvala sodelujočim.