NOV ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 28. 1. 2013 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013.

Subvencija za malico: Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Subvencija za kosilo: Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).

Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da se pravica do subvencije za malico oziroma kosilo ne ugotavlja več po predhodno ugotovljenih in v skupnem izračunu družinskih dohodkov upoštevanih pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije, ampak je vezana neposredno na odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka. To pomeni, da bo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo dobilo bistveno večje število učencev oziroma dijakov kot do sedaj.

Prosimo vas, da pregledate v veljavne odločbe o otroškem dodatku, da boste lahko pravočasno oddali morebitne nove prijave na malico oziroma kosilo najkasneje do 1. 2. 2013, ko bo pravica začela veljati.

Barbara Žitnik Ternovec, ravnateljica