TVU – Tedni vseživljenjskega učenja 2021

V sklopu projekta TVU so se na šoli zvrstile raznolike dejavnosti v času pouka in podaljšanega bivanja:

Petošolci so se preko učiteljev iz plesne šole učili nove plesne koreografije.

Četrtošolci so se med poukom angleščine pogovarjali o pomenu učenja jezikov, kateri so njihovi materni jeziki in spoznali, da je kar nekaj učencev večjezičnih. V času podaljšanega bivanja pa so si ogledali čarovniške trike pod mentorstvom učitelja Ferryja, z njim so se pogovorili o pomenu vseživljenjskega učenja in dejavnost zaključili s pesmicama na to temo.

Tretješolci so med poukom angleščine utrjevali besede in kratke povedi preko gibanja po načelih fit pedagogike.

Učenci in učenke 6. b razreda so obeležili evropski dan jezikov med poukom slovenščine, kjer so predstavili različne besede, povedi v tujih evropskih jezikih, niso pa pozabili na pomen učenja slovenščine, ki je za večino otrok tudi materinščina. Izbrali so si: španščino, italijanščino, nemščino, turščino, grščino, madžarščino … Zbrane misli so povzeli v knjižici.