Nov prizidek – drugič

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 10. 5. 2021, se v nove prostore šole preselijo tudi učenci 1. in 2. razredov. V šolo pridejo tako kot so bili navajeni do sedaj. Sprejem v jutranje varstvo bo v ponedeljek še vedno v jedilnici, nato pa bodo učenci prihajali v šolo skozi nov glavni vhod, kjer jih bo sprejela učiteljica jutranjega varstva.

Ostali učenci, ki niso v jutranjem varstvu, počakajo svoje učitelje na mestih kot do sedaj (1. razredi – ploščad, 2. razredi – stranski vhod). Skupaj bodo odšli v nov prizidek, kjer jim bo učiteljica določila garderobni prostor. Njihove učilnice so v pritličju, prav tako tudi toaletni prostori. Malico in kosilo bodo imeli učenci v učilnici. Sprostitveni odmor bodo preživljali na novih igralih po določenem razporedu. Podaljšano bivanje bo potekalo v matičnih učilnicah in na otroškem igrišču. Po 15. uri bodo učenci na ploščadi pred šolo. Še vedno je priporočilo, da so učenci čim krajši čas v podaljšanem bivanju, saj po 15. uri ne moremo zagotavljati »mehurčkov« in poteka samo še varstvo otrok.

Otvoritvena slovesnost bo, ko bodo to dopuščale zdravstvene razmere.

Lepo pozdrav

Barbara Žitnik Ternovec
ravnateljica