Pouk po majskih počitnicah

Spoštovani,

po majskih počitnicah bo potekal pouk kot do sedaj, v “mehurčkih” po priporočilih NIJZ.

Nov prizidek je pripravljen na naše učence.  Učenci 1. in 2. razredov bodo prvi teden po počitnicah imeli pouk sicer še v svojih starih učilnicah, potem pa se preselijo v nov prizidek. Obvestilo o selitvi boste še dobili. Prvi, ki bodo sedli v nove šolske klopi, so učenci 3. in 4. razredov. Zberejo se na ploščadi, potem pa v spremstvu učiteljic stopijo v novi del šole. Otvoritveno slovesnost bomo pripravili, ko bodo to dopuščale zdravstvene razmere.

Učenci 6. in 9. raz. pišejo 4., 6. in 10. 5. 2021 nacionalno preverjanje znanja.

Od 10.-21. 5. 2021 bo za 4. razrede potekal plavalni tečaj, ki bi moral biti izveden v lanskem šolskem letu. Vsa navodila vam bodo poslale razredničarke.

Želim vam prijetne počitnice in se vidimo 3. 5. 2021.

Barbara Žitnik Ternovec

ravnateljica