VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Spoštovani starši!

 

Obveščamo vas, da bo vpis otrok v 1. razred osnovne šole

za šolsko leto 2021/2022 potekal

od torka, 9.2. 2021, do petka, 12. 2. 2021,

od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00.

Vpisujejo se otroci, ki so rojeni v letu 2015. 

Vpis bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe na OŠ Martina Krpana. Na vpis prinesete otrokov in svoj osebni dokument ter izpolnjen vpisni list, ki vam ga bomo predhodno posredovali. Po dogovoru boste lahko vpisni list oddali tudi v e obliki ali po pošti.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ MARTINA KRPANA 

 Archinetova ulica neparne št. od 1 do 19,

 Brodarjev trg od 1 do 8, od 9  do 15,

 Gašperšičeva ulica 1, 3, 3/a, 5 5/a, 6, 7, 7/a od 8 do 11, 11/a, 13, 13/a, 15, 19, 21, 23, 25

 Nove Fužine 7, 8, neparne št. od 15 do 23, 24, 26, 27, 28,3 3,

 Poljska pot 2, 4, 6,

 Pot na Fužine neparne št. od 1 do 13 ter od 19 do 57,

 Preglov trg 1, 2, 10, 11, 12, 13,

 Ulica Molniške čete neparne št. od 1 do 19,

 Zaloška cesta neparne št. od 143 do 155, 1598, 159, 217, 219

 

Več informacij o vpisu v 1. razred lahko dobite pri šolski svetovalni delavki

po telefonu: 030 422002 ali po e pošti: tatjana.bozic-gec@os-mk.si.