Sporočilo učiteljev

Spoštovani starši!

Učitelji vaših otrok smo se odločili, da vam, vsem staršem, posredujemo nekaj svojih opažanj o šolanju na daljavo, ki teče že 11. teden. Vemo, da vam v teh korona časih ni lahko. Živimo med štirimi stenami, zaprti v nekakšne mikro svetove in lahko sklepamo samo iz lastne izkušnje, kako se nam je vsem življenje spremenilo, saj so se naše kuhinje in dnevne sobe čez noč spremenile v igralnice, učilnice in pisarne.

V teh trenutkih ste prav vi, starši, najmočnejša opora vašim otrokom (in včasih je biti težko opora drugemu, ko se sam zamajaš in potrebuješ pomoč in razumevanje), zato naj vas te misli spodbudijo, da zdržite še malo. Dan, ko se bomo spet srečali na šolskih hodnikih, ne more več biti daleč. Do takrat pa  (mi vsi skupaj) iztisnimo iz sebe še tisto malo moči in energije, da bodo luknje v znanju učencev čim manjše, da bodo ocene čim lepše in da bomo, ko bo čas za to, zastavili cilje, ki nas bodo pripeljali do uspešnih izidov.

Sporočamo vam, da je po začetnih težavah sedaj velika večina naših učencev zelo dobro osvojila delo preko spletnih učilnic in tudi vse aplikacije, ki jih uporabljamo. Učenci so na tem področju zelo napredovali. S prisotnostjo na učnih urah preko Zoom-a smo zadovoljni, manj pa smo zadovoljni s sodelovanjem učencev na njih. Ugotavljamo namreč, da posamezniki niso odzivni (ne prižgejo kamer in mikrofona, tudi ko jih k temu pozovemo) in ne delajo zapiskov, ki nastajajo sproti ali pa jih učitelji v naprej pripravimo. To je minimum, ki ga od njih pričakujemo. Posledično jim manjka osnova in orientacija za učenje. V vsakem razredu je nekaj učencev, ki ne oddaja dodeljenih nalog ali pa to storijo zelo redko. Tako učitelji nimamo možnosti spremljanja njihovega dela. O posledicah tega se z njimi redno pogovarjamo in obveščamo tudi vas, starše.

Učitelji zelo pogrešamo vsakodnevne stike z učenci v razredu. Teh ne more nadomestiti nobena oblika dela na daljavo. Pri svojem delu se trudimo po svojih najboljših močeh, delamo v skladu s svojimi možnostmi, skušamo biti kar se da skrbni, iščemo nove rešitve in skušamo stopiti otrokom nasproti. Kljub temu opažamo, da motivacija za delo iz tedna v teden pada.

Naš cilj namreč je, da tudi v danih razmerah učenci kar se da redno delajo in usvojijo čim več znanja. Skrbi nas precejšnje število učencev, ki bi po našem mnenju lahko delali vestneje in več, pa tega iz nam znanih in tudi neznanih razlogov ne počno. Pohvaliti pa želimo vse tiste učence, ki svoje delo vestno in odgovorno opravljajo.

Starši najbolje poznate svoje otroke, vseskozi spremljate njihovo delo in tako poznate šolanje na daljavo tudi z druge, nam pogosto neznane strani.

Govorilne ure so odlična priložnost, da si prisluhnemo, se o morebitnih težavah in zadregah pogovorimo in skušamo skupaj poiskati rešitve. Velikokrat smo ravno preko osebnega stika marsikaj rešili.

Vabimo vas, da preko elektronske pošte stopite v stik z nami. Dogovorili se bomo za srečanje preko Zoom-a ali kako drugače. Naši elektronski naslovi so vsi ime.priimek@os-mk.si.

Učiteljice in učitelji se zavedamo, da je obdobje »korone« zahtevno za vse – otroke, starše in nas.

Zmogli bomo, če bomo sodelovali. To pa je gotovo prava pot do napredka in uspeha.

Želimo si, da naše sporočilo razumete kot povabilo k sodelovanju, saj vsi zasledujemo isti cilj.

Učiteljice in učitelji OŠ Martina Krpana