Podaljšanje ukrepov

Dragi učenci, spoštovani starši!

Vlada RS je, 30. 12. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov, kar pomeni, da bomo šole izvajale pouk na daljavo tudi v tednu od 4. 1 2021 do 8. 1. 2021.

Vse bo potekalo kot do sedaj:

  • pouk preko e-učilnic in videokonferenc,
  • ZOOM urnik je na spletni strani šole,
  • razdeljevanje toplega obroka poteka po ustaljenem urniku.

O vseh spremembah pouka vas bomo obvestili takoj, ko bomo dobili uradno obvestilo s strani MIZŠ.

Želim vam uspešen začetek v novem letu.

Barbara Žitnik Ternovec, ravnateljica