OBVESTILO – PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI OŠ MARTINA KRPANA

Spoštovani starši,

v zadnjem tednu beležimo vse več klicev, da so otroci zboleli. Želimo vas spomniti, da je v Pravilih o šolski prehrani Osnovne šole Martina Krpana, ki jih je sprejel Svet zavoda na seji dne, 30. 9. 2014, v III. poglavju, 9. člena določeno: »Če je bila odjava prehrane podana do 8.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi, oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.«

Pravila o šolski prehrani OŠ Martina Krpana so objavljena na spletni strani šole, pod zavihkom »O šoli – osnovni podatki – dokumenti – pravilniki«.

Hvala za razumevanje.

Barbara Žitnik Ternovec, ravnateljica

Maruša Brecelj, vodja prehrane

Ljubljana, 14. 9. 2020