OBVESTILO – PRIČETEK POUKA ZA UČENCE OD 6. DO 8. RAZREDA

Dragi učenci, spoštovani starši!

S 3. 6. 2020 se prične pouk tudi za učence od 6.-8. razreda. Če pričnete pouk s prvo šolsko uro, se zberete na ploščadi pred šolo ob 8.00. Če pričnete pouk z drugo uro, pa ob 9.00. Po vas pridejo učitelji, ki vas imajo tisto uro. Urnik je v eAsistentu oz. na spletni strani šole.
Epidemija Covid-19 je preklicana vendar, ostajajo določeni preventivni ukrepi. Držati se jih moramo vsi, da ostanemo zdravi in uspešno zaključimo šolsko leto.

V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano

(Priponka 1), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Otrok jo prinese v šolo prvi dan svojega prihoda.

1. V šolo hodijo le zdravi učenci.
2. Ob prihodu v šolo, je obvezno razkuževanje rok.
3. Maske so še vedno obvezne v javnih zaprtih prostorih, če ni možno zagotoviti fizične razdalje 1,5 m. V učilnici niso obvezne. Lahko imate svoje, lahko vam jih damo tudi mi.
4. Učenci istega oddelka ste skupaj ves čas. Ni učnih skupin. Tako ste v svojih matičnih učilnicah:
6. a – slovenščina
6. b – fizika
7. c – angleščina
7. d – matematika
8. a – angleščina
8. b – zgodovina
5. Garderobnih omaric se še vedno ne sme uporabljati, zato se preobujete pred učilnico.
6. V učilnici sedite vsak v svoji klopi.
7. Malicate v učilnici. Ves postopek umivanja rok, razkuževanja miz, delitve hrane vam bodo razložili učitelji.
8. Med odmori ste v učilnici. Izjema je sprostitveni odmor, ki bo v primeru lepega vremena na ploščadi pred šolo.
9. Pred kosilom si nujno umijete roke, pri čakanju na kosilo držite fizično razdaljo 1,5 m, sedite samo na določenih mestih.
10. Izvajal se bo dopolnilni pouk, ISP in DSP. Ne bo izbirnih predmetov, razen če vas zaradi zaključevanja povabijo učitelji.

Lep pozdrav

Barbara Žitnik Ternovec
ravnateljica