OBVESTILO O POUKU ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

Spoštovani starši,

na osnovi stališča strokovne posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje je bilo 27. 5. 2020 ugotovljeno, da je epidemiološka situacija ugodna in je možno nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva. Tako se 1. 6. 2020 ponovno izvaja pouk v matičnih učilnicah za ves oddelek, prav tako jutranje varstvo, podaljšano bivanje in kosilo. Še vedno se moramo držati nekaterih preventivnih ukrepov:

  • Otroci sami prihajajo do vhoda v šolo. Starši jih oddajate in sprejemate pri ograji.
  • Starši v šolo vstopate le na povabilo.
  • Obvezno razkuževanje rok pri vhodu.
  • Fizična distanca 1,5-2 m.
  • Razkuževanje prostorov in pohištva…

Lep pozdrav

Ljubljana, 29. 5. 2020

 Barbara Žitnik Ternovec

ravnateljica